CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN KHÁNH THƯƠNG B

THỰC ĐƠN CÔ NĂM HỌC 2019- 2020

TUẦN LẺ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Cơmtẻ

Thịt gà ta rang rừng

Canh rau xanh

Cơm tẻ

Thịt nạc vai luộc

Canh rau xanh

Cơm tẻ

Cá Kho

Canh rau xanh

Cơm tẻ

Thịt ngan nấu măng

Cơm tẻ

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau xanh

 

TUẦN CHẴN

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Cơm tẻ

Trứng cuộn thịt

Măng xào

Cơm tẻ

Thịt gà ta rang rừng

Canh rau xanh

Cơm tẻ

Thịt nạc vai rang cháy cạnh

Canh rau xanh

Cơm tẻ

Thịt lợn kho tàu

Canh củ quả

Cơm tẻ

Thịt gà ta nấu măng

Canh rau xanh

       Người lập                                                                                      CT Công đoàn

 

    Nguyễn Thị Mai                                                                                Đinh Thị Anh