PHÒNG GD&ĐT BA VÌ

TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH THƯỢNG B

 

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN CÁC KHOẢN THU CHI NĂM HỌC 2019 – 2020

      Căn cứ Quyết địng số 51/2013/NQ – UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội.

      Căn cứ công văn 1372 của UBND huyện ngày 15/08/2019 về việc tăng cường quản lý thu chi năm học 2019 – 2020.

     Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

     Trường Mầm Non Khánh Thượng B lập kế hoạch dự kiến thu chi các khoản phục vụ cho học sinh năm học 2019 – 2020

BIỂU DUYỆT CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2019 – 2020

Số lớp: 12

Số học sinh: 305 h/s

STT

Nội dung

ĐVT

(Nghìn đồng/…)

Mức thu

Thời gian thu (Số tháng thực hiện thu)

Số HS ĐK Thu

Ghi chú

I

Khoản thu theo quy định

 

 

 

 

 

 

Học phí

 /HS/ tháng

 

 

 

 

1

Học phí lớp 5 tuổi

/HS/ năm học

19,000

9

80

 

2

Học phí lớp mẫu giáo 3 tuổi  + 4 tuổi

/HS/ năm học

24,000

9

169

 

3

Nhà trẻ

 /HS/năm học

24,000

9

65

 

II

Các khoản thu thỏa thuận

 

 

 

 

 

1

Phục vụ bán trú:

 

 

 

 

 

 

Tiền ăn

  /HS/ngày

13,000

9

305

 

 

Chăm sóc bán trú

  /HS/tháng

150,000

9

305

 

 

Trang thiết bị

  /HS/năm học

150,000

9

305

 

2

Dạy thêm, học thêm (2 buổi/ngày)

  /HS/tháng

 

 

 

 

3

Học phẩm

  /HS/năm học

150,000

9

305

 

4

Nước uống học sinh

  /HS/tháng

10,000

9

305

 

5

Viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng cho (Nếu có)

Tổng số

 

 

 

 

6

Quần áo đồng phục

  /HS/năm học

 

 

 

 

III

Các khoản thu tự nguyện

 

 

 

 

 

1

Bảo hiểm thân thể (tự nguyện)

  /HS/năm học

 

 

 

 

2

Làm quen tiếng Anh

  /HS/tháng

 

 

 

 

3

Năng khiếu (múa, vẽ, đàn…)

  /HS/tháng

 

 

 

 

4

Nhắn tin, sổ liên lạc điện tử

  /HS/tháng

 

 

 

 

5

Trông giữ ngoài giờ

  /HS/tháng

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

IV

Kinh phí hoạt động Ban đại diện CMHS (Khoảng từ 80.000đ đến 130.000đ)

  /HS/năm học

 

 

 

 

 

Chia ra: - Qũy lớp:

%

50,000

9

305

 

 

- Qũy ban DDCMHS trường:

%

80,000

9

305

 

V

Các khoản thu khác (Nếu có)

 

 

 

 

 

1

…………

 

 

 

 

 

2

…………

 

 

 

 

 

                                                                       Khánh Thượng ngày 11 tháng 09 năm 2019

         NGƯỜI LẬP                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

     Nguyễn Thị Thao                                                          Đinh Thị Lan Hương